Privacybeleid Schoonheidssalon Marija Nanninga

Als jij een afspraak maakt of ons een e-mail stuurt voor informatie, hebben we je gegevens nodig om ervoor zorgen dat we jou kunnen bereiken. Maar we springen altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op met Marija Nanninga.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op www.schoonheidssalonmarijananninga.nl. Wij raden je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Schoonheidssalon Marija Nanninga, Ierlandlaan 50, 2713 HM Zoetermeer is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon Marija Nanninga verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Schoonheidssalon Marija Nanninga, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of  Schoonheidssalon Marija Nanninga klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je behandelgeschiedenis bij Schoonheidssalon Marija Nanninga of surfgedrag.

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Schonheidssalon Marija Nanninga, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, of bepaalde gegevens invult tijdens een bezoek aan Schoonheidssalon Marija Nanninga.

In sommige gevallen ontvangen we jouw gegevens van anderen. Wanneer iemand een cadeau direct aan jou geeft, krijgen we jouw naam- en telefoonnummer. Ook kunnen wij gegevens krijgen van andere partijen, maar alleen wanneer jij die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

1. Gegevens voor het verwerken van afspraak

Als jij een afspraak maakt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om met jouw in contact te treden over de gemaakte afspraak en je op de hoogte te kunnen houden over jouw afspraak.

Hiervoor verzamelen wij je naam, adres, e-mailadres, en je telefoonnummer.

De gegevens zijn nodig om de afspraak in te plannen of een verzoek tot wijziging van de afspraak te doen. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bezoek 7 jaar bewaren.

2. Jouw gegevens

Wij bewaren jouw gegevens in onze (handmatige) administratie zoals: naam, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum (als je die hebt opgegeven).

Wij bewaren ook je schoonheidsbehandeling geschiedenis inclusief gekochte producten in onze schoonheidssalon.

Wij bewaren jouw gegevens in onze administratie zolang je actief klant bij ons bent. Als je 2 jaar niet meer bij ons een behandeling of een bestelling hebt ondergaan, verwijderen wij al jouw gegevens. Daarnaast kun je op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen door:

  1. Per e-mail een verzoek sturen naar  marijananninga38@gmail.com
  2. Ons te bellen via 06 52616631 | 06 51969703
  3. Per post naar: Schoonheidssalon Marija Nanninga, Ierlandlaan 50, 2713 HM Zoetermeer.

3. Gegevens over jouw contact

Je kan 24/7 contact opnemen met Schoonheidssalon Marija Nanninga. Je kunt met ons bellen, e-mailen of chatten of een berichtje sturen via social media, zoals Facebook en Instagram.

We kunnen je een volgende keer sneller helpen door jouw gegevens te bewaren. De aantekeningen over het klantcontact bewaren wij dan ook zolang je actief klant bij ons bent.

Wanneer je ons een privéberichtje stuurt via Twitter of Facebook of Instagram, worden de berichten maximaal 6 maanden door ons bewaard, of korter als jij het bericht zelf eerder verwijdert.

4. Gegevens voor marketing

4.1 Gepersonaliseerde e-mails

We hebben geregeld aanbiedingen, speciale acties en nieuwtjes die we met je willen delen. We delen die graag via mail. Als je klant bij ons bent en één of meerdere behandelingen hebt ondergaan, en jouw e-mail bij ons bekend is, e-mailen we je suggesties, informatie over onze artikelen en diensten. Als je ons daarvoor toestemming geeft, kunnen wij jou ook andere informatie mailen, zoals een aanbieding, algemene win acties of persoonlijke aanbevelingen en informatie. Deze persoonlijke aanbevelingen zijn gebaseerd op de door jou ondergane behandelingen van maximaal 2 jaar geleden om op deze manier de inhoud van de e-mail interessanter voor je te maken. Als je dit soort informatie liever niet ontvangt, kun je je meteen afmelden voor nieuwsbrieven via de unsubscribe link in de nieuwsbrief.

Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij gegevens aan jou, zoals je naam, adres en/of e-mailadres. Deze hebben wij nodig om de actie kunnen uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekend te maken.

Wij verzamelen deze gegevens met jouw toestemming. In de voorwaarden van de betreffende prijsvraag of actie kun je terugvinden waarvoor jouw gegevens precies worden gebruikt en hoelang wij deze bewaren.

5. Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

5.1 De overheid

Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

5.2 Alleen op jouw verzoek: met andere bedrijven

Als jij dat wilt, geven we je persoonsgegevens ook aan andere bedrijven door, bijvoorbeeld als een van onze commerciële partners een aanbieding heeft voor klanten van Schoonheidssalon Marija Nanninga. Dit doen wij dan alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming.

5.3 Waar slaan wij jouw gegevens op?

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden opgeslagen in een handmatige administratie. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.

Schoonheidssalon Marija Nanninga neemt veel maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied.  Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Geven we jouw gegevens aan iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten op de wijze vermeld in artikel 2.

6. Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

6.1 Recht op informatie

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

6.2 Recht op inzage

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt dat aanvragen zoals vermeld in artikel 2.

Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

6.3 Recht op correctie

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kun op de wijze vermeld in artikel 2.

6.4 Recht om bezwaar te maken

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Zo kun je ons vragen om jouw gegevens niet langer te gebruiken voor aanbevelingen. Dit kun je zelf regelen op de wijze zoals vermeld in artikel 2. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

6.5 Recht op dataportabiliteit

Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij. Dit betreffen jouw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en behandelgeschiedenis. Je kunt dit opvragen op de wijzen zoals vermeld in artikel 2.

6.6 Recht op beperking

Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen op de wijzen zoals vermeld in artikel 2.

6.7 Recht om vergeten te worden/verzoek gegevens te verwijderen

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw gegevens te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden jou de mogelijkheid om een verzoek in te dienen via de wijzen zoals vermeld in artikel 2.

6.8 Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact met ons op.  Tot slot heb je het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Vragen?

Als je nog vragen hebt over de wijze waarop Schoonheidssalon Marija Nanninga met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op met via een van de mogelijkheden vermeld in artikel 2. We helpen je graag.