De informatie op deze site is met zorg samengesteld. Schoonheidssalon Marija Nanninga aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website en voor onjuistheden en onvolledigheden van de op deze website opgenomen informatie. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Het auteursrecht op deze website berust bij Schoonheidssalon Marija Nanninga of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Schoonheidssalon Marija Nanninga. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Schoonheidssalon Marija Nanninga.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.